Blogsida

  • Användarkonton
    Hej! På grund av viss funktionalitet (eller avsaknad av sådan) så kommer det inte att gå att registrera sig på hemsidan då det sker registrering av konton i en orimligt stor omfattning (av spam-bottar). Därav så kommer jag att registrera manuellt samtliga medlemmar i föreningen med e-post adressen ni har angett när ni gick med i föreningen. Detta kommer ta några veckor och förhoppningsvis så är det klart någonstans i September.
  • Ny webbsido layout
    Vi i styrelsen har jobbat med att försöka uppdatera och lyfta hemsidan nu i något år eller två och detta arbete är nu påbörjat. Detta arbete förväntas vara helt klart till årsskiftet.