Övrig info

Här finner du ett antal punkter om lite av varje.

– Boken om Trianon – Ring mässen på 0381-182 70 och beställ!

– Hitta till mäss Trianon:

Kör till rondellen som ligger omedelbart framför Husarkasernen på Ing 2/Göta Ingenjörkår (en stor gul-beige byggnad) och fortsätt sedan mot den nya huvudinfarten till Eksjö Garnison (norrut). Kör förbi den infarten och fortsätt ytterligare 250 meter norrut.

Postadress:

Officersmässen Trianon
575 28 EKSJÖ

Telefonnummer:
0381-182 70

E-postadress: